05 grudnia 2017

Konkurs historyczny „Trudne Czasy”

Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP Oddział w Ełku oraz Muzeum Historyczne w Ełku

zapraszają młodzież szkół podstawowych, gimnazjalną i ponadgimnazjalną do wzięcia udziału w konkursie historycznym na pracę literacką „TRUDNE CZASY”. Tematyka prac z zakresu II wojny światowej i okresu powojennego.

Konkurs pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza

Termin i miejsce składania prac: do 20 listopada 2017 r. w siedzibie Muzeum

Regulamin konkursu poniżej.