konkurs
02 marca 2021

Konkurs historyczno-literacki pt. „Skarb z Ełku rozbudza wyobraźnię. Legenda o skarbie z ulicy Głównej”

Muzeum Historyczne w Ełku
zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie historyczno-literackim:

„Skarb z Ełku rozbudza wyobraźnię.
Legenda o skarbie z ulicy Głównej”

MOTYWEM PRZEWODNIM KONKURSU jest XVII-wieczny skarb odnaleziony w hałdach ziemi wykopanych podczas remontu ulicy Wojska Polskiego w Ełku, który stał się bohaterem aktualnej wystawy czasowej MHE – „SKARBU Z ULICY GŁÓWNEJ”.

 

ZADANIEM KONKURSOWYM jest napisanie tekstu legendy nawiązującej do okoliczności powstania i ukrycia skarbu. Treść legendy powinna zawierać zarówno fakty historyczne, jak i elementy będące fikcją literacką. 

Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku ma na celu m.in.: rozwijanie wiedzy uczniów o historii miasta i regionu, rozwijanie ich świadomego uczestnictwa w życiu miasta i współtworzenie przez nich jego dorobku kulturowego.

KONKURS KIEROWANY JEST do uczniów ełckich szkół podstawowych (kl. 4-8) i ponadpodstawowych.

  • ATRAKCYJNE NAGRODY dla zwycięzców oraz nauczycieli/opiekunów merytorycznych!

Na prace czekamy do 15 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU znajduje się na dole strony.


Szczegółowe informacje:

Magda Szumska – Kierownik Działu Edukacji
e-mail: m.szumska@mhe-elk.pl, tel.: 87 732 02 84


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

30 kwietnia 2021 r. odbyło się zebranie komisji konkursowej w składzie:

dr Rafał Żytyniec, Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku – przewodniczący komisji
Jakub Knyżewski, specjalista ds. wystaw MHE, autor wystawy „Skarb z ulicy Głównej” – członek komisji
Dariusz Jurczak, edukator MHE, współautor wystawy „Skarb z ulicy Głównej” – członek komisji
Marek Buze, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Suwałkach, Koło w Ełku – członek komisji

która wytypowała laureatów konkursu „Skarb z Ełku rozbudza wyobraźnię. Legenda o skarbie z ulicy Głównej”  organizowanego przez Muzeum Historyczne w Ełku.

W konkursie zgłoszonych zostało 21 prac z sześciu szkół podstawowych oraz trzech szkół ponadpodstawowych.
Komisja Konkursowa dokonała analizy prac zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją Komisji wytypowano laureatów konkursu w dwóch kategoriach:

I. Szkoły podstawowe:

I miejsce: Maja Grygo, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, opiekun merytoryczny: Małgorzata Pieńkowska
II miejsce: Michalina Rogińska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku, opiekun merytoryczny: Danuta Turek
III miejsce: Igor Jabłoński, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, opiekun merytoryczny: Krzysztofa Anna Sokołowska

II. Szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce: Laura Rogińska, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Ełku, opiekun merytoryczny Monika Rogińska
II miejsce: Jakub Kucha, Zespół Szkół Sportowych w Ełku, Liceum Ogólnokształcące, opiekun merytoryczny: Beata Makarewicz
III miejsce: Julia Kalska, Zespół Szkól nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku, opiekun merytoryczny: Marek Kalski

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom.
Prace zwycięskie do pobrania/przeczytania na dole strony.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 maja 2021 r. podczas Europejskiej Nocy Muzeów 2021.