13 września 2022

Ankieta Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta

Ankieta Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta

Miasto Ełk pracuje nad przygotowaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Ełk na lata 2023-2026. Mieszkańcy, turyści i wszystkie osoby zainteresowane mogą wypowiadać się na temat projektu dokumentu poprzez wypełnienie ankiety online.

Dla utrzymania wysokiego poziomu zarządzania dziedzictwem miasto Ełk przystępuje do przygotowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Ełk na lata 2023-2026. Będzie to dokument wskazujący zadania konieczne do wykonania przy ełckich zabytkach i sugerujący sposoby ich realizacji pod względem organizacyjnym, finansowym, promocyjnym i ochronnym.

W związku z tym istnieje możliwość wypełnienia ankiety stanowiącej jeden ze sposobów społecznej konsultacji projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Ełk na lata 2023-2026.
Wypełnienie ankiety powinno zająć około 5 minut. Udział w ankiecie jest dobrowolny i całkowicie anonimowy. Każdy oddany głos będzie miał znaczenie i wpłynie na ostateczny kształt tworzonego dokumentu, a tym samym na politykę miasta.

Aby wypełnić ankietę, kliknij na link: https://ankietaelk1209.webankieta.pl/.