02 listopada 2020

Aktualne zasady zwiedzania i funkcjonowania Muzeum

AKTUALNE ZASADY ZWIEDZANIA I FUNKCJONOWANIA MUZEUM

Muzeum Historyczne w Ełku jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 9.30-16.30 z przerwą techniczną w godzinach 13.00-14.00.

ZASADY dot. zwiedzania sal wystawowych

 1. W salach wystawowych w budynku Muzeum może jednorazowo przebywać 8 osób.
 2. Przy wejściu do sali wystawowej jest umieszczony dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz rękawiczkami.
 3. Podczas zwiedzania obowiązkowe jest zakrywanie twarzy i nosa oraz zachowanie przepisowej odległości 1,5 m od siebie (również podczas zwiedzania ekspozycji znajdującej się na terenach otwartych wokół Muzeum).

POZOSTAŁE WYTYCZNE:

 1. Ze względu na szkodliwy wpływ ewentualnej dezynfekcji ze zwiedzania zostają wyłączone wnętrza zabytkowych lokomotyw
  i wagonów).
 2. Do czasu zmiany odpowiednich przepisów z użytkowania zostaje wyłączony Park Odkrywców Kolei.
 3. Działalność edukacyjna tylko online.
 4. Na wernisażach planowanych wystaw będzie mogła przebywać jedynie dozwolona przepisami liczba osób, wydarzenia te będą jednak transmitowane na żywo przez Internet, tak, aby mogła
  w nich uczestniczyć większa liczba osób.
 5. W formie spotkań online kontynuowana będzie również działalność popularno-naukowa Muzeum (wykłady otwarte, Colloquia Lenziana).
 6. Kontakt z administracją Muzeum: dzwonek przy wejściu do pomieszczeń biurowych (preferowany kontakt telefoniczny).
 7. Eksponaty przekazywane do zbiorów Muzeum poddane zostaną dwutygodniowej kwarantannie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.
 8. Muzeum wstrzymuje przyjmowanie rzeczy o dużych rozmiarach, a także w dużych ilościach na raz, co uniemożliwia ich bezpieczne przechowywanie przez okres kwarantanny.