01 września 2018

79 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

II wojna światowa rozpoczęła się 1 IX 1939 r. atakiem Niemiec na Polskę, 3 IX w stanie wojny z nimi znalazły się Francja i Wielka Brytania. 17 IX na Polskę od wschodu uderzyła Armia Czerwona, władze RP opuściły kraj, 28 IX kapitulowała Warszawa, 2–5 X pod Kockiem miała miejsce ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. Zgodnie z umową moskiewską linia Bugu stanowiła granicę okupacji niemiecko-sowieckiej Polski. Na froncie zachodnim w tym czasie panowała cisza. Na zajętych polskich ziemiach Niemcy i ZSRR wprowadziły administrację okupacyjną, stosującą terror: eksterminacje, areszty, deportacje (Katyń), jednocześnie zaczęła powstawać konspiracja oraz rządy na uchodźstwie (rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie).