27 maja 2020

Samorząd terytorialny w PRL na przykładzie Miejskiej Rady Narodowej w Ełku

Dzisiaj przypada 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 r.

Z tej okazji Muzeum Historyczne w Ełku przygotowało we współpracy z Archiwum Państwowym w Suwałkach Oddział w Ełku film edukacyjny o samorządzie terytorialnym w PRL na przykładzie działalności Miejskiej Rady Narodowej w Ełku. Jako ciekawostkę przytaczamy w nim fragmenty protokołów Miejskiej Rady Narodowej z lat pięćdziesiątych XX w., które są świadectwem ówczesnych bolączek mieszkańców miasta.

Muzeum Historyczne w Ełku składa serdeczne podziękowania Archiwum Państwowemu w Suwałkach Oddział w Ełku za udostępnienie ciekawych materiałów.