02 maja 2021

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest od 2 maja 2004 r. Wybór daty był nie przypadkowy – tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Obecnie Flaga Polski to prostokątny płat tkaniny o barwach białej (u góry) i czerwonej (u dołu), w którym stosunek długości do szerokości wynosi 8:5.

W ciągu wieków flaga przechodziła liczne metamorfozy:

  • Początkowo barwą państwową był karmazyn, w okresie staropolskim uchodzący za najdostojniejszy z kolorów, do którego bardzo kosztowny barwnik pozyskiwany był z larw czerwca polskiego.
  • W późnym średniowieczu flagą Królestwa Polskiego był czerwona płachta z wyszytym białym orłem, o czym dowiadujemy się m. in. z relacji Jana Długosza.
  • Po zawarciu unii lubelskiej w 1569 r. flagą nowego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów – była czerwono-biało-czerwona płachta z czterodzielnym herbem, na którym znajdował się Orzeł w koronie – herb Królestwa Polskiego i Pogoń – herb Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  • W XVIII w. obok bieli i czerwieni, jako barwa narodowa, często pojawiał się również granat – w takim kolorze nosili mundury ówcześni kawalerzyści.
  • Biel i czerwień zostały uznane za barwy narodowe w Konstytucji 3 maja, a także w okresie powstania listopadowego.
  • Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Sejm Ustawodawczy podtrzymał ciągłość historyczną i flaga państwowa składała się z dwóch pasów: białego i czerwonego. Z tą tradycją nie zerwano również po II wojnie światowej.

Obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. również określa barwy Rzeczypospolitej Polskiej jako biały i czerwony.


Prezentacja o polskich symbolach narodowych: