Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności

Rafał Żytyniec, Janusz Pilecki;
Muzeum Historyczne w Ełku, 2014

Książka stanowi próbę rekonstrukcji dziejów Ełku od połowy XIX w. do 1990 r. w kontekście procesów modernizacyjnych. Publikacja jest również próbą odpowiedzi na pytanie tytułowe, na ile wielkie przemiany społeczno-ekonomiczne XIX i XX w. wpłynęły na prowincjonalne mazurskie miasteczko i tożsamość jego mieszkańców.

Strona internetowa poświęcona wystawie: Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności.

Książka została wydana również w wersji niemieckojęzycznej pt.: Lyck im Rücken der Geschichte oder im Zentrum der Moderne?