Pracownicy muzeum

O Muzeum

dr Rafał Żytyniec

Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku
tel: 87 732 02 83
e-mail: r.zytyniec@mhe-elk.pl

Bożena Walendzik

Główna Księgowa
tel: 87 732 02 83
e-mail: b.walendzik@mhe-elk.pl

Iwona Nowalska

Referent ds. Administracyjno-Kadrowych
tel: 87 732 02 83
e-mail: i.nowalska@mhe-elk.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
tel: 87 732 02 83
e-mail IOD: ochronadanych@muzeum.elk.pl

Marta Murzyn

Kierownik Działu Promocji i Sprzedaży
tel: 87 732 02 84
e-mail: m.murzyn@mhe-elk.pl

Jarosław Wasilewski

Specjalista ds. działań promocyjnych i współpracy zewnętrznej
tel.: 87 610 00 00
e-mail: j.wasilewski@muzeum.elk.pl

Magda Szumska

Kierownik Działu Edukacyjno-Organizacyjnego
tel: 87 732 02 84
e-mail: m.szumska@mhe-elk.pl

Dariusz Jurczak

Edukator Parku Odkrywców
tel.: 87 732 02 82
e-mail: d.jurczak@muzeum.elk.pl

Jakub Knyżewski

Specjalista ds. organizacji wystaw
tel.: 87 732 02 82
e-mail: j.knyzewski@muzeum.elk.pl

Sebastian Litwin

Główny Inwentaryzator
tel.: 87 732 02 85
e-mail: s.litwin@mhe-elk.pl

Edward Kuryło

Kierownik Ełckiej Kolei Wąskotorowej
tel.: 691 366 294
e-mail: e.kurylo@mhe-elk.pl