Świadkowie

Historia mówiona

obrazek tymczasowy

Edward Zwingelberg

Język niemiecki po wojnie S.M. – A dlaczego Pana tata został? Mówił dlaczego? E.Z....

obrazek tymczasowy

Edmund Czepułkowski

Karta ewakuacyjna E.Cz.– A w międzyczasie okazało się, że się odbyła Jałta słynna. Na...

obrazek tymczasowy

Aleksander Pietruszko

UB w Ełku A. P. – Bo mnie tak… Miałem tutaj jak… jechać do...