Poczta

Jeden z najstarszych budynków w mieście ulokowany na rogu ul. Armii Krajowej i ul. Chopina; wybudowany w 1881 r. i w późniejszych latach rozbudowywany; pełniący funkcję poczty od początku swojego istnienia; do 1913 r. posiadał stajnie w podwórzu budynku, później zostały one zamienione na garaże.

Rozmieszczony jest na planie litery „L” – podczas I wojny światowej gmach został poszerzony w kierunku ulicy Chopina (niegdyś Falkstrasse). Gmach ma korpus dwukondygnacyjny i dwunastoosiową fasadę. Kondygnacje rozdzielone zostały gzymsem kordonowym. Okna pierwszej kondygnacji z pełnym gzymsem podokiennym, zamknięte są łukiem pełnym, natomiast okna drugiej kondygnacji zamknięte łukiem odcinkowym. Nad osiami szóstą i siódmą znajduje się attyka z zegarem i datą 1881.

(na podstawie M. Olszewski, R. Żytyniec, Spacerownik po mieście niezwykłym, Muzeum Historyczne w Ełku, Ełk 2012, s. 26-28 oraz Ścieżki dydaktyczno-turystycznej opracowanej przez Kazimierza Bogusza)

Fragmenty do czytania

Poczta po wojnie w relacji Jarosława Kamińskiego

Poczta była w tym samym miejscu. Listonosze byli, to oczywiście nie tyle co teraz, ale byli. Natomiast paczki w pierwszych latach rozwoziło się konno. Był taki buda, chyba koloru zielonego, jeśli się nie mylę. Były trąbki i napis „Poczta”. I on jechał, i rozwoził paczki, ale to w pierwszych latach powojennych było. No a potem tak normalnie było. Były listy, były znaczki, były wysyłki. Budynek ten sam co dziś, tylko zegar kursował ładnie, nie tak jak teraz.