Park Solidarności

Park położony w pobliżu ulicy Bahnhofstrasse (Dworcowej, obecnie Armii Krajowej) powstał z inicjatywy Związku Upiększania Miasta. Kupiec Gustav Kraska podarował odpowiednią działkę ziemi. Teren uporządkowano i wyrównano. W 1913 roku w setną rocznicę wojen napoleońskich teren parku nazwano placem Królowej Luizy (Königin-Luise-Platz) na cześć pruskiej królowej – Luizy Augusty Wilhelminy, zony Fryderyka Wilhelma III, która uznawana była za patriotkę pruską dzięki swej publicznej aktywności. Przedwczesna śmierć królowej w 1810 roku utrwaliła jej legendę. Środek placu zajmowały wówczas skwery ozdobione dębami oraz istniejąca do dziś fontanna. W reprezentacyjnym parku Luizy po I wojnie światowej pojawiły się pomniki ku czci Hindenburga oraz poległych żołnierzy garnizonu ełckiego.

W październiku 2000 roku Rada Miasta Ełku nadała parkowi nazwę parku Solidarności.

(na podstawie M. Olszewski, R. Żytyniec, Spacerownik po mieście niezwykłym, Muzeum Historyczne w Ełku, Ełk 2012, s. 29-30 oraz Ścieżki dydaktyczno-turystycznej opracowanej przez Kazimierza Bogusza)