Most Suermondta

Most prowadzący na wyspę zamkową rozpoczęto budować w 1910 roku, do jego budowy doprowadził landrat ełcki Carl Suermondt, dlatego też most zaczęto nazywać jego imieniem. Niegdyś wyspę łączył z miastem most drewniany. Czteroprzęsłowy most zbudowano na planie wydłużonego prostokąta. Wykonano go z elementów żelbetowych (filary, przęsła, przyczółki, pomost, belki podtrzymujące chodniki), jedynie rogatki zbudowane są z czerwonego kamienia. Elementem sygnalizacyjno-ozdobnym są stalowe latarnie. Słupy rogatek zwieńczone są wieżyczkami pokrytymi dachówką ceramiczną. Balustrada stalowa z drewnianą poręczą. Usypana od zachodu grobla łącząca wyspę ze stałym lądem, stanowi obecnie trakt komunikacyjny prowadzący z Ełku do Szarejek.

(na podstawie Ścieżki dydaktyczno-turystycznej opracowanej przez Kazimierza Bogusza)