Most drogowy na rzece Ełk (Brama Polska)

W miejscu istniejącego dziś mostu drogowego na rzece Ełk istniał wcześniej most drewniany. Nazywany bywał „Powollibrücke”, czyli mostem „Powoli”, ponieważ takie ostrzeżenie słyszeli ludzie go przekraczający – „jedź powoli”. Alternatywna nazwa mostu – Most Gizewiusza – nawiązuje do postaci Tymoteusza Gizewiusza i wydarzeń z okresu wojen napoleońskich. Gizewiusz 14 stycznia 1813 roku powitał w pobliżu Bramy Polskiej w imieniu mieszkańców miasta cara Aleksandra I. Władca Rosji został powitany, jako prawdziwy oswobodziciel. Na wysokości mostu Gizewiusza bądź, jak kto woli, Powollibrücke jeszcze w początkach XX wieku rozpoczynało się właściwie miasto Ełk. Istniała tu niegdyś tak zwana „Polska Brama”. Jej nazwa wskazuje, że droga przez nią prowadząca wiodła w kierunku granicy z Polską. Za nią znajdowały się cmentarze: żydowski oraz katolicki.

(na podstawie Ścieżki dydaktyczno-turystycznej opracowanej przez Kazimierza Bogusza)