07 lutego 2019

Zajęcia edukacyjne do wystawy: „Od zaborów do niepodległości”

Muzeum Historyczne w Ełku zaprasza na
zajęcia edukacyjne do wystawy:

„Od zaborów do niepodległości”

Prowadzący: Jacek Rutkowski | autor wystawy
Termin: 11-15 lutego 2019 r.
Czas trwania: ok. 45 min.
Miejsce: Muzeum Historyczne w Ełku | ul. Wąski Tor 1
Wstęp wolny

INFORMACJE I ZAPISY:
Dział edukacyjno-organizacyjny
tel.: 87 732 02 84

*Jacek Rutkowski – nauczyciel-konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie filia w Olecku. Jest pomysłodawcą i autorem wystawy historycznej: „Od zaborów do niepodległości”. Eksponaty to oryginalne dokumenty i artefakty, dotyczące zaborów i niepodległości Polski, pochodzące z prywatnych zbiorów autora. Uzupełnia je prezentacja multimedialna. Wystawa jest skierowana do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół.